Rabu, 7 Oktober 2009

RENUNGAN BERSAMA...

PENGAJARAN YANG DAPAT DIAMBIL DARIPADA KEJADIAN GEMPA BUMI DI PADANG…RENUNGILAH BERSAMA…..

Kejadian gempa di padang berlaku pada jam 17:16, lihat ayat al-quran surah ke 17(al-Isra’) ayat yg ke 16:

16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.


Susulan gempa seterusnya pada jam 17:58, lihat ayat al-Quran surah ke 17(al-Isra’) ayat ke 58:

58. Tak ada suatu negeripun (yang durhaka penduduknya), melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. yang demikian itu Telah tertulis di dalam Kitab (Lauh mahfuzh).Terjadi pada tanggal 30/9, lihat ayat al-quran dalam surah ke 30(al-Rum) ayat yang ke 9:

9. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan Telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang Telah mereka makmurkan. dan Telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.


Gempa di Jambi berlaku pada jam 8:52, lihat ayat al-Quran surah yang ke 8(al-anfal) ayat yang ke 52:

52. (keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. mereka mengingkari ayat-ayat Allah, Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksaan-Nya.